Muzykoterapia dogłębna-komórkowa                                  

Terapia kamertonami

                                                  Zabiegi medycyny wibracyjnej:   - AKUPUNKTURA I AKUPRESURA za pomocą fali dźwiękowej   (bez igieł), 

                                                                                     - BIOREZONANS  FALI  AKUSTYCZNEJ,

                                                                                     - KAMERTONY TERAPEUTYCZNE,

   

    wspomagają  leczenie w następujących schorzeniach  :

 • Autyzm,

 • ADHD,

 • Padaczka,

 • Głębokie porażenie mózgowe,

 • Trudności w uczeniu się,

 • Zespół Downa,
 • Zespół Aspergera,
 • Zespół Retta,
 • Agresja,
 • Nadpobudliwość,

 • Depresja,

 • Nerwice,

 • Przewlekłe bóle głowy i migreny,

 • Bóle kręgosłupa i kończyn,

 • Bezsenność,

 • Zaburzenia mowy,                                                                                                           

 • Szumy w uszach,

 • Zaburzenia układu nerwowego,                                                  

 • I inne...