Tomatis - Forbrain

Program  FORBRAIN   - Metoda Tomatisa

 

Forbrain  może pomóc osobom, u których występują:

  • trudności językowe lub komunikacyjne,

  • trudności w uczeniu się,

  • zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego,

  • deficyt uwagi z nadpobudliwością lub bez.

 

Forbrain to słuchawki z przewodnictwem kostnym, wyposażone w mikrofon z filtrem dynamicznym. Filtr słuchawek Forbrain włącza się przy pewnych częstotliwościach w celu podkreślenia wysokich częstotliwości głosu. Użytkownik słyszy swój głos za pośrednictwem przewodnictwa kostnego, lekko zmodyfikowany i poprawiony. Forbrain  tworzy zoptymalizowany obwód słuchowo-głosowy, który sprzyja postępom w dziedzinie dykcji i wymowy, uwagi, pamięci i czytania.

 

Zalecany czas trwania treningu słuchowego to 30 minut.