Skrzypek
70820996_111258203602124_180014384456663

„Po ciszy najbliższym wyrażeniem tego, co niewyrażalne, jest muzyka”.

 

Centrum Muzyki i Muzykoterapii Canetis
to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą korzystać z wielu zajęć kształtujących kreatywność muzyczną, rozwijać swoje zainteresowania i pasje, ale przede wszystkim brać udział w różnorakich formach terapii dźwiękiem. Do naszego centrum uczęszczają nie tylko dzieci sprawne, ale również te z deficytami, które ze względu na swój stan psychofizyczny nie  znalazły miejsca w innych placówkach muzycznych. Zajęcia muzyczne
i terapie  prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną , którą stanowią nauczyciele  muzyki, muzykoterapeuci oraz oligofrenopedagodzy.  
U nas, każdą osobę   traktujemy w  wyjątkowy sposób mając na uwadze jego predyspozycje muzyczne, wokalne, instrumentalne  oraz rozwój psychoruchowy. Program zajęć muzycznych i muzykoterapeutycznych  dobieramy  indywidualnie do każdego z uczniów.   

 

MUZYKOTERAPIA INDYWIDUALNA

W indywidualnej muzykoterapii, improwizacja wokalna i instrumentalna stymuluje komunikację między klientem a terapeutą. Wraz z postępem terapii klient coraz bardziej rozwija swoją spontaniczną ekspresję i interakcję poprzez muzykę. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku dzieci i młodzieży, terapeuta współpracuje z pacjentem i ułatwia mu swobodny i kreatywny udział
w odbiorze wszystkich elementów muzyki (kamertony, misy tybetańskie, instrumenty etniczne, gongi, itp.).

 

MUZYKOTERAPIA GRUPOWA

Rozwój osobisty i interakcje społeczne należą do celów grupowej muzykoterapii. Klienci uczestniczą w improwizowanych lub skomponowanych zajęciach muzycznych wybranych w celu osiągnięcia konkretnych celów klinicznych. Terapeuci projektują każde muzyczne doświadczenie w celu stymulowania satysfakcjonującego zaangażowania, a każdą osobę zachęca się do uczestnictwa w jej pełnym zakresie. Ścisła praca zespołowa stymuluje
i wspiera zaangażowanie klientów w celu maksymalizacji korzyści rozwojowych dla każdego z nich. W sesjach grupowych wykorzystuje się przede wszystkim: grę na instrumentach etnicznych czyli tzw. Muzykę Eco , koncerty mis i gongów, grę na instrumentach Carla Orffa, boomwhackers, Mobilną Rekreację Muzyczną MRM, muzykoterapię Nordoff Robbins, Muzykoterapię Behawioralną, metodę Edwina Gordona itp..

ZAJĘCIA MUZYCZNE

W naszym Centrum prowadzimy również  lekcje śpiewu, gry na pianinie, gitarze, skrzypcach i innych instrumentach muzycznych, aby zaspokoić potrzeby osób o różnych umiejętnościach i predyspozycjach rozwojowych.

 

PROGRAM DLA NIEMOWLĄT:

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Dzieci od niemowlęctwa do przedszkola mogą uczestniczyć w muzykoterapii. 
W tej grupie wiekowej nasi terapeuci koncentrują się na dostarczaniu doświadczeń  muzycznych w celu stymulowania rozwoju fizycznego, sensorycznego i poznawczego. 

 

PROGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Cele leczenia obejmują rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
i społecznych, zwiększanie samooceny,   oraz ułatwianie doznań emocjonalnych i ekspresji.

PROGRAM DLA DOROSŁYCH

Nasz program dla dorosłych jest odpowiedni dla osób poszukujących muzykoterapii z różnych powodów np: stres, napięcie mięśniowe, depresja, stany lękowe, apatia, neurastenia i psychastenia, bóle mięśniowe, migrena itp. Prowadzone są także prace z osobami objętymi opieką psychologiczną, osobami nie radzącymi sobie ze stresującymi wydarzeniami życiowymi oraz osobami poszukującymi kreatywnej formy rozwiązania różnych problemów zdrowotnych i terapeutycznych. 

Image by Irina Murza
retro Singer
gitara bliska