top of page

Terapie Dźwiękiem

Misy Dźwiękowe
(tybetańs
kie)
       Wibroakustyka                                 

70820996_111258203602124_180014384456663
   Kamertony 
  Terapeutyczne

   M u z y k o t e r a p i a
   D o g ł ę b n a  /  K o m ó r k o w a
 


                                 
70820996_111258203602124_180014384456663

Muzykoterapia
  R e c e p t y w n a  /  Aktywna

Nuty

Tomatis
  F o r b r a i n  /  S o u n d s o r y

Nuty
bottom of page