top of page
20221229_110449_edited_edited.jpg

Tomatis
Program FORBRAIN / Program SOUNDSORY  

 

 

Forbrain  może pomóc osobom, u których występują:

 • trudności językowe lub komunikacyjne,

 • trudności w uczeniu się,

 • zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego,

 • deficyt uwagi z nadpobudliwością lub bez.

 

Forbrain to słuchawki z przewodnictwem kostnym, wyposażone w mikrofon z filtrem dynamicznym. Filtr słuchawek Forbrain włącza się przy pewnych częstotliwościach w celu podkreślenia wysokich częstotliwości głosu. Użytkownik słyszy swój głos za pośrednictwem przewodnictwa kostnego, lekko zmodyfikowany i poprawiony. Forbrain  tworzy zoptymalizowany obwód słuchowo-głosowy, który sprzyja postępom w dziedzinie dykcji i wymowy, uwagi, pamięci i czytania.

SOUNDSORY to multisensoryczny program przeznaczony do użytku domowego. Pomaga poprawiać zdolności ruchowe i poznawcze. Program składa się ze specjalnie opracowanych utworów muzycznych, w których dokonano modyfikacji o charakterze neuro-akustycznym, oraz z szeregu ćwiczeń ruchowych. Program rozłożony jest na 40 dni, po 30 minut dziennie.

 

Zalecany czas trwania treningu słuchowego to 30 minut.

Program SOUNDSORY® został opracowany tak, by zapewniał bezpieczeństwo i skuteczność. Może być pomocny osobom, u których występują:

 • Opóźnienia w rozwoju ruchowym, problemy z równowagą i koordynacją

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu i opóźnienia rozwojowe

 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego i słuchowego

 • ADD i ADHD

20221229_105829_edited_edited.jpg

Tomatis
Program FORBRAIN / Program SOUNDSORY  

 

 

Forbrain  może pomóc osobom, u których występują:

 • trudności językowe lub komunikacyjne,

 • trudności w uczeniu się,

 • zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego,

 • deficyt uwagi z nadpobudliwością lub bez.

 

Forbrain to słuchawki z przewodnictwem kostnym, wyposażone w mikrofon z filtrem dynamicznym. Filtr słuchawek Forbrain włącza się przy pewnych częstotliwościach w celu podkreślenia wysokich częstotliwości głosu. Użytkownik słyszy swój głos za pośrednictwem przewodnictwa kostnego, lekko zmodyfikowany i poprawiony. Forbrain  tworzy zoptymalizowany obwód słuchowo-głosowy, który sprzyja postępom w dziedzinie dykcji i wymowy, uwagi, pamięci i czytania.

SOUNDSORY to multisensoryczny program przeznaczony do użytku domowego. Pomaga poprawiać zdolności ruchowe i poznawcze. Program składa się ze specjalnie opracowanych utworów muzycznych, w których dokonano modyfikacji o charakterze neuro-akustycznym, oraz z szeregu ćwiczeń ruchowych. Program rozłożony jest na 40 dni, po 30 minut dziennie.

 

Zalecany czas trwania treningu słuchowego to 30 minut.

Program SOUNDSORY® został opracowany tak, by zapewniał bezpieczeństwo i skuteczność. Może być pomocny osobom, u których występują:

 • Opóźnienia w rozwoju ruchowym, problemy z równowagą i koordynacją

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu i opóźnienia rozwojowe

 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego i słuchowego

 • ADD i ADHD

bottom of page