top of page
20230305_142824_edited_edited_edited_edited.jpg

Kursy   /   Szkolenia

Centrum Canetis  prowadzi profesjonalne kursy, warsztaty oraz szkolenia z różnych metod i form muzykoterapii. Doskonalenie zawodowe w dziedzinie terapii dźwiękiem skierowane jest przede wszystkim do rodziców, opiekunów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, pedagogów i nauczycieli.

Oferta kursów / szkoleń / warsztatów prowadzonych w Centrum Muzyki i Muzykoterapii :

 

 •  KURS  -   Terapia kamertonami (muzykoterapia komórkowa / wibroakustyka) -  Koszt 1500 zł 

 •  KURS  -   Masaż dźwiękiem oraz praktyczne wykorzystanie instrumentów wibroakustycznych
                    w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu -  
  Koszt  1500 zł

 •  KURS  -  Masaż i leczenie misami tybetańskimi (moduł I) -   Koszt 1500 zł

 •  KURS  -  Masaż i leczenie misami tybetańskimi (moduł II) -  Koszt 2000 zł

 •  KURS  -  Wykorzystanie tradycyjnych i niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych w terapii  dźwiękiem -  Koszt  800 zł

 • WARSZTAT - Techniki muzykoterapii w pedagogice specjalnej -  Koszt  400 zł

 • WARSZTAT - Muzykoterapia dzieci z głębokim porażeniem mózgowym - Koszt 400 zł

 • WARSZTAT - Muzykoterapia osób ze spektrum autyzmu (wybrane metody) - Koszt 400 zł

 • SZKOLENIE - Muzykoterapia dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym) - Koszt 300 zł

 • SZKOLENIE - Techniki relaksacyjne w muzykoterapii - Koszt 300 zł

Szczegółowe informacje, terminy oraz zapisy na w/w doskonalenia zawodowe pod numerem  tel:  666 - 878 - 680

IMG-20230217-WA0039 (2)_edited.jpg
IMG-20230516-WA0007.jpg
IMG-20230516-WA0010.jpg
png_20230521_125307_0000_edited.jpg

MISY TYBETAŃSKIE   /  KAMERTONY   /  INSTRUMENTY   WIBROAKUSTYCZNE

"Kurs użytkowania mis dźwiękowych / tybetańskich, kamertonów i instrumentów wibroakustycznych, wykorzystywanych w terapii, rehabilitacji i profilaktyce dzieci, młodzieży i dorosłych".   

CENA  1500 ZŁ  

MODUŁ I -   15 / 16  CZERWIEC   2024 R.   - JASŁO

 

      

MODUŁ  I 

Kierowany jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców, opiekunów, terapeutów oraz wszystkich, którzy pragną w swojej pracy korzystać z wybranych metod i form terapii dźwiękiem lub rozpocząć swoją przygodę z muzykoterapią.

 

Program PEŁNEGO kursu obejmuje dwa moduły (I i II), na których uczestnikom zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie omawianego zagadnienia.

Moduł pierwszy trwa dwa dni (20 h po 10 w każdy dzień)  i obejmuje następujące treści programowe:

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

- Budowa i anatomia dźwięku,

- Wpływ fali dźwiękowej na organizmy żywe,

- Początki skali muzycznej ( Pitagoras – twórca porządku muzycznego oraz jego
  techniki muzyczne w terapii),

- Cymatyka  - (czyli zobaczyć dźwięk - wizualizacja poszczególnych częstotliwości rezonansowych Ernesta Chladniego na           
   profesjonalnym generatorze drgań akustycznych),

- Ogólny zarys historyczny mis dźwiękowych oraz kamertonów terapeutycznych,

- Nauka samodzielnego scharakteryzowania i oznaczenia wysokości tonalnej i częstotliwości akustycznej instrumentów
   wykorzystywanych  w  dźwiękoterapii,

-  Podstawowe techniki masażu dźwiękiem,

-  Dudnienie różnicowe – biorezonans fal akustycznych ( fale mózgowe beta, alfa, theta, delta),

- Terapia wibroakustyczna w dysfunkcjach ruchowych i bólach,

- Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej najczęściej spotykane   w  oligofrenopedagogice,

- Muzykoterapia dzieci w różnym stopniu upośledzenia umysłowego,

- Zastosowanie mis tybetańskich i kamertonów u osób ze  spektrum autyzmu,

- Przeciwwskazania i zalecenia do terapii dźwiękiem,

- Organizacja własnego warsztatu pracy - (Konserwacja i dezynfekcja  
  instrumentów terapeutycznych, dobór instrumentów do terapii itd.)

 

CZĘŚĆ  PRAKTYCZNA...

- Stosowanie mis dźwiękowych i kamertonów w terapii,

- Masaż wybranych partii ciała misami tybetańskimi,

- Akupunktura wibroakustyczna kamertonem OT64,

- Sesja relaksacyjna misami tybetańskimi,

- Równoważenie centrów energetycznych kamertonami,

- elementy muzykoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych w różnym spektrum upośledzenia umysłowego,

- Stosowanie biorezonansu akustycznego w depresji, lękach, bólach głowy, apatii, problemach sennych, ADHD, itp.

- Stosowanie wybranych częstotliwości i technik muzykoterapeutycznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

 

Cele kursu / szkolenia  -  Uczestnicy po odbytym kursie opanują wiedzę z zakresu:

 wykorzystanie mis i kamertonów w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na poziomie podstawowym,

 Poznanie zakresu częstotliwości dźwiękowych oraz ich zastosowania w rehabilitacji,

 Podstawowe techniki masażu misami dźwiękowymi i kamertonami,

 Uwrażliwienie na właściwe i świadome postrzeganie walorów dźwiękowych     wykorzystywanych w terapii,

 Nauka świadomych form odreagowania i odpoczynku przy muzyce,

 Podstawowe techniki relaksacyjne z wykorzystaniem mis tybetańskich  i kamertonów,

 Nauka działań terapeutycznych z wykorzystaniem elementów muzyki w procesie dysfunkcji zdrowotnych u dzieci – MISY ZEN
   I ASSAM,

 Przekazanie wiedzy na temat struktury oraz budowy dźwięku,

 Zobrazowanie wpływu fali akustycznej na zdrowie i otoczenie,

 Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i ruchowego poprzez   różne formy muzykoterapii dogłębnej – komórkowej,

 Zapoznanie słuchaczy z najczęstszymi zaburzeniami umysłowymi występującymi u dzieci oraz z technikami wibroakustyki       
    stosowanej w tych zaburzeniach,

 Przeciwwskazania muzykoterapeutyczne,

 Wyrobienie umiejętności pedagogicznego, oraz terapeutycznego podejścia do  pacjenta,

 Uwrażliwienie kulturowe / arteterapia (związki dźwięków z kolorem –    synestezja, łączenie zmysłów itp.).

 

MODUŁ  II

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

- Znaczenie i matematyka interwałów muzycznych w terapii dźwiękiem,

- Wpływ trybów dur - moll na określone dysfunkcje rozwojowe,

- Znaczenia określonych dźwięków w muzyce i ich wpływ na emocje, 

- Kompozycja muzyczna koncertów terapeutycznych,

- Rozszerzone techniki masażu konkretnymi częstotliwościami dźwięku,

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wybrane techniki dźwiękoterapeutyczne, stymulacja polisensoryczna misą  XXL  (60 cm),

-  Muzykoterapia Eko - (sea drum, koshi, shruti box, flety naf, muszle.....),

-  Akupunktura dźwiękiem według algorytmu wskazanej jednostki chorobowej (oznaczanie punktów aktywnych punktoskopem 
   elektronicznym, korzystanie i obsługa profesjonalnego programu do akupunktury dźwiękowej)

- Mapa mózgu według pól Brodmanna,

- Misy tybetańskie w chorobach neurologicznych,

- Terapia kamertonami narządowymi,

- Opis techniki Pitagorejskiej w muzykoterapii misami tybetańskimi,

- Niskie i wysokie częstotliwości dźwięku w terapii,

- Akupresura stopy kamertonami Otto.

 

CZĘŚĆ  PRAKTYCZNA...

- Przeprowadzenie techniki interwałowej z użyciem mis i kamertonów (łączenie  narzędzi muzykoterapeutycznych),

- ćwiczenia słuchowe mające na celu precyzyjne dobieranie mis i kamertonów  do danego zaburzenia emocjonalnego,

- kąpiel w dźwiękach - gra, improwizacja i kompozycja seansów  dźwiękowych dla większego grona odbiorców,

- ćwiczenia muzykoterapii receptywnej i aktywnej,

- prowadzenie akupunktury dźwiękowej w parach,

- stymulowanie zaburzonych obszarów mózgu wibroakustyką,

- komunikacja figurami retorycznymi stosowanymi w muzyce (odpowiednia  kolejność aktywowania dźwięków mis i kamertonów),

- częstotliwości narządów wewnętrznych i ich terapia dźwiękiem,

- stosowanie techniki kwinty czystej w muzykoterapii misami i kamertonami,

- stymulowanie narządów wewnętrznych na stopie pacjenta,

- infradźwięki i ultradźwięki w terapii.

bottom of page