Centrum Canetis  prowadzi również profesjonalne kursy, szkolenia oraz warsztaty z różnych metod i form muzykoterapii. Doskonalenie zawodowe w dziedzinie muzykoterapii skierowane jest przede wszystkim do rodziców, opiekunów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, pedagogów i nauczycieli.

 

 

Oferta szkoleń / kursów / warsztatów prowadzonych w Centrum Muzyki i Muzykoterapii :

 

 • Terapia kamertonami – muzykoterapia osób z niepełnosprawnością intelektualną,

 • Masaż dźwiękiem oraz praktyczne wykorzystanie mis tybetańskich
  w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu,

 • Muzykoterapia na poziomie komórkowym,

 • Techniki muzykoterapii w pedagogice,

 • Muzykoterapia dzieci z głębokim porażeniem mózgowym,

 • Wykorzystanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych w terapii dźwiękiem. (kurs skierowany do muzykoterapeutów, terapeutów pedagogicznych, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, psychologów),

 • Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – (wybrane metody muzykoterapii),

 • Muzykoterapia w wieku przedszkolnym i szkolnym,

 • Terapia misami tybetańskimi.